Δημιουργία testimonial βίντεο, δηλώσεις πελατών – συνεργατών | Digital Production

Δημιουργία testimonial βίντεο, δηλώσεις πελατών - συνεργατών | Digital Production

Βιντεοσκόπηση – κινηματογράφηση σύντομων δηλώσεων πελατών ή συνεργατών και την δημιουργία testimonial βίντεο. Τι καλύτερο από την μαρτυρία ενός ικανοποιημένου πελάτη; Σύντομες on camera δηλώσεις πελατών – συνεργατών ή ακόμα και εργαζόμενων. Η Digital Production αναλαμβάνει να κινηματογραφήσει αυτές τις δηλώσεις, να επεξεργαστεί το υλικό και να δημιουργήσει σύντομα βίντεο για χρήση στην εταιρική ιστοσελίδα και τα social media. https://digitalproduction.gr/testimonial-vinteo/