Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού – ΒΙΠΑΣ ΑΕ

Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού – ΒΙΠΑΣ ΑΕ